Narudžbe: 032/638-818

Zaštita privatnosti

Super User by

Dragi korisniče,

Vaša privatnost nam je važna, stoga ovim uvjetima uređujemo način prikupljanja, čuvanja i korištenja osobnih podataka koje kao korisnik naše web stranice dobrovoljno ustupate pristupom na našu web stranicu.

U smislu ovih uvjeta, osobni podaci su podaci koji se odnose na pojedinca fizičku ili pravnu osobu, pomoću kojih se isti može izravno ili neizravno identificirati. M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO zakonito, pošteno i transparentno obrađuje Vaše osobne podatke, jedino i isključivo u svrhu s kojom su prikupljeni, a uvjeti odnose se isključivo na osobne podatke prikupljene iz mrežnih izvora koji sadrže poveznicu na našu web stranicu. Prikupljanje osobnih podataka iz bilo kojih drugih izvora je isključeno.

M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO prikuplja Vaše osobne podatke u svrhu promocije, promidžbe te prodaje svojih proizvoda i usluga. Primjerice, M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO  može prikupljati i koristiti osobne podatke korisnika u svrhu informiranja o proizvodima i uslugama, slanja promidžbenih poruka o drugim proizvodima i uslugama te u svrhu komunikacije s korisnicima. Osobni se podaci čuvaju sukladno važećim zakonskim propisima u vremenskom trajanju potrebnom za ispunjenje navedene svrhe.

U slučaju da M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO namjerava dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su Vaši osobni podaci prikupljeni, M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO  će Vas kontaktirati te dodatno informirati o drugoj svrsi obrade vaših osobnih podataka zajedno sa svim drugim relevantnim informacijama. Međutim, M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO pridržava pravo da u određenim slučajevima provede dodatnu obradu podataka u opsegu koji je dopušten ili propisan zakonom.

Pristupom na našu web stranicu, pristajete na prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka sukladno ovdje navedenim uvjetima te dajete svoju suglasnost da M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO  može prema vlastitom nahođenju bez prethodne obavijesti izmijeniti, dopuniti, brisati ili na bilo koji način ažurirati uvjete zaštite Vaših osobnih podataka. M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO će sve promjene objaviti na svojoj web stranici uz naznaku osobnih podataka koji se prikupljaju te sredstava i svrhe obrade istih, kao i uvjeta pod kojima se osobni podaci mogu dati na uvid.

U svakom trenutku možete provjeriti jesu li Vaši osobni podaci ažurni i točni, odnosno u svakom trenutku možete od M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO zatražiti pristup Vašim osobnim podacima koji se prikupljaju, ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka, kao i zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. Također, u svakom trenutku možete povući svoj pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, kao i izjaviti prigovor na postojeću obradu. Svoj pisani zahtjev uputite e-poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Vaš ćemo zahtjev riješiti brzo i na primjeren način. U slučaju povrede Vaših osobnih podataka imate pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Našoj web stranici možete pristupiti bez prijave ili registracije, odnosno bez otkrivanja Vašeg identiteta.

M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO izričito izjavljuje da neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, ustupiti Vaše osobne podatke trećim osobama, osim pod uvjetom i na način određen ovim uvjetima. M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO pridržava pravo povremeno trećim osobama, koje se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za račun M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO ili u svezi s drugim poslovnim djelatnostima ustupiti Vaše osobne podatke na daljnju obradu, jedino i isključivo u svrhu koja se podudara s prvobitnom svrhom prikupljanja podataka za koju ste dali svoj pristanak, o čemu će M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO posebno voditi računa.

Za zaštitu sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka korisnika koje prikupljamo online koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke, a svi podaci su zaštićeni lozinkama. M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO poduzima sve potrebne mjere kako bi se Vaši osobni podaci zaštitili od opasnosti kao što su gubitak, zloporaba, neovlašteni pristup, uništenje i sl., u koju svrhu je M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO imenovala osobu odgovornu za GDPR.

M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojoj web stranici i pretragama koje posjetitelji provode. Takvi anonimni podaci koriste se u interne svrhe poboljšanja proizvoda i usluga, kao i izrade internih statistika.

U navedenu svrhu naša web stranica koristi kolačiće (cookies) koji prikupljaju podatke o Vašoj adresi e-pošte, nazivu domene te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići se ne mogu koristiti za otkrivanje Vašeg identiteta. Više o kolačićima pročitajte niže.

M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO ne prikuplja i ne obrađuje osobne podatke maloljetnika. Iznimno, u slučaju prikupljanja osobnih podataka maloljetnika, roditelje ćemo obavijestiti o vrsti osobnih podataka koji se prikupljaju od osoba mlađih od 18 godina i/ili ponuditi im mogućnost opoziva suglasnosti za prikupljanje, korištenje i ustupanje osobnih podataka njihove djece trećim osobama.

Svoje komentare, pritužbe ili prijedloge za poboljšanje ovih uvjeta možete poslati putem e-pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vaš M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO!

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO  

M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO sa sjedištem u Borovu, Školska 14, OIB: 0248548610 zastupano po vlasniku Živojin Bođirković (dalje u tekstu: Obrt) odlučno je i predano u provođenju zaštite Vaše privatnosti i osobnih podataka prilikom njihove obrade. Ova Politika Privatnosti objašnjava način na koji prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza, zasnivanja i ostvarivanja prava i obveza iz ugovornog odnosa te Vaša prava i mogućnosti koje imate u tom pogledu.

I/ TKO JE ODGOVORAN ZA SIGURNOST PRIKUPLJENIH OSOBNIH PODATAKA

Obrt je odgovoran za sigurnost prikupljenih osobnih podataka.

Vaše podatke će obrađivati Obrt kao voditelj obrade, te Živojin Bođirković u svojstvu osobe ovlaštene za GDPR temeljem Odluke o imenovanju osobe odgovorne za GDPR od dana 25.05.2018. g. U cilju zaštite osobnih podataka, omogućavanja njihove obrade te izvršavanja Vaših prava kao ispitanika čiji se osobni podaci obrađuju, osobni podaci mogu biti ustupljeni fizičkim i pravnim osobama s kojima surađujemo temeljem naših ugovornih ili zakonskih obveza (npr. odvjetnički uredi, revizorska društva, nadležna tijela javne vlasti).

II/ KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO

Osobni podaci koje obrađujemo mogu uključivati:

-           podatke za ostvarivanje i održavanje kontakta kao što su ime i prezime, adresu stanovanja, prebivalište, osobni identifikacijski broj, zanimanje-poslovna funkcija, poštansku adresu, poslovnu adresu, broj fiksnog telefona, broj faksa, broj mobilnog telefona, elektroničku poštu (e-mail);

-           podatke koji se odnose na izdavanje faktura i procesuiranje plaćanja te provođene zakonskih obveza u odnosu na sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma kao što su brojevi bankovnog računa, podaci kartica za platni promet i ostale odnosne informacije;

-           daljnje poslovne informacije koje su nužno potrebne u svrhu ostvarenja ugovornog odnosa ili koje su nam dobrovoljno dostavljene kao što su dane upute, specifični zahtjevi i/ili nalozi;

-           već ranije objavljene informacije koje prikupljamo putem javno dostupnih registara, evidencija i očevidnika;

-           detalje o međusobnoj komunikaciji (pisana korespondencija i sl.) kao i vođenim razgovorima u opsegu nužnom za ostvarenje prava i obveza iz ugovornog odnosa.

III/ KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo ovisno o okolnostima, uključujući:

-           kada je i ukoliko je prikupljanje osobnih podataka nužno u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz istog;

-           kada Vi stupite u kontakt s nama neposredno ili putem elektroničkih komunikacija i/ili našim djelatnicima s ciljem zasnivanja poslovnog odnosa ili iskazivanja interesa u svrhu ostvarivanja poslovnog odnosa;

-           kada naši djelatnici stupe u kontakt s Vama ili pravnom osobom u kojoj ste dioničar, imatelj poslovnih udjela, imatelj neposrednog ili posrednog ekonomskog interesa ili obnašate odgovarajuću funkciju uključujući radni odnos, s ciljem zasnivanja poslovnog odnosa ili iskazivanja interesa u svrhu ostvarivanja poslovnog odnosa;

-           u svrhu distribucije promidžbenog materijala i reklamiranja naših proizvoda i usluga;

-           u određenim okolnostima prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke putem trećih strana. Primjerice osobne podatke možemo prikupljati od pravne osobe s kojom ste poslovno povezani, drugih pravnih osoba s kojima je Vaša pravna osoba poslovno povezana, drugih  javno dostupnih registara, evidencija i očevidnika.

IV/ DA LI STE NAM DUŽNI DATI OSOBNE PODATKE

Načelno, sve osobne podatke ustupate nam dobrovoljno; u pravilu nema nikakvih negativnih ili štetnih posljedica ukoliko odlučite ne ustupiti nam Vaše osobne podatke. Međutim, postoje okolnosti kada Obrt ne može poduzeti poslovne aktivnosti, uključujući pravne radnje, bez Vaših osobnih podataka, primjerice kada su osobni podaci nužni za procesuiranje Vaših narudžbi, uputa, zahtjeva i molbi, u svrhu zasnivanja obvezno-pravnog odnosa. U svim tim slučajevima prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka predstavlja uvjet za pružanje naših usluga osim u slučaju postojanja neke druge pravne osnove za njihovo prikupljanje kao što je to zakonska ili ugovorna osnova.

V/ SVRHE U KOJE OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE

Osobne podatke obrađujemo isključivo u sljedeće svrhe (dalje: Dozvoljene svrhe):

 • u svrhu zasnivanja i ostvarenja prava te ispunjenja obveza iz radnog odnosa;
 • u svrhu ostvarivanja prava radnika propisanih posebnim zakonima;
 • u svrhu ostvarivanja prava Obrta kao poslodavca iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom;
 • u svrhu zaštite sigurnosti i zdravlja radnika;
 • u svrhu izrade i dostave promidžbenog materijala;
 • u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz istog;
 • u svrhu upravljanja i administracije poslovnim procesima povezanim sa ispunjenjem ugovora i ostvarivanjem prava i obveza iz istog uključujući procesuiranje plaćanja, knjigovodstvene svrhe, reviziju, naplatu potraživanja i usluge podrške u svezi navedenog;
 • u svrhu usklađivanja i ispunjavanja naših zakonskih obveza kao i obveza koje mogu proizaći iz prava Europske Unije kao i prava trećih država u primjenjivoj mjeri i u opsegu i sadržaju u kojemu navedena prava ne proturječe pravu Republike Hrvatske;
 • u svrhu analize i poboljšanja naših usluga i komunikacije s Vama;
 • u svrhu zaštite sigurnosti i upravljanja pristupom u naše poslovne prostorije, IT i komunikacijski sustav, on-line platforme, Internet stranice;
 • u svrhu identificiranja osobe ovlaštene na zastupanje naših ugovornih partnera, potpisivanja narudžbi i prihvata ponuda i zaključivanja ugovornog odnosa s nama;
 • u svrhu poštivanja sudskih odluka i odluka javnopravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima i ostvarivanja naših prava i na zakonu zasnovanih interesa;
 • u svrhu vođenja evidencije o statistici vezano uz naše poslovanje;
 • u svrhu marketinga, promidžbe i propagande;
 • za svaku svrhu koja se smatra nužno potrebnom u svezi ostvarivanja nekih od naprijed naznačenih svrha.

U svrhu komunikacije vezano uz usluge marketinga, pod uvjetom da je takva obveza propisana zakonom slati ćemo Vam samo one informacije u odnosu na koje ste dali privolu i samo toliko dugo dok privolu ne povučete. Vaše osobne podatke nećemo koristiti za poduzimanje nikakvih drugih radnji ili kreiranja profila osim u ovdje navedenim slučajevima.

Ovisno o tome u odnosu na koju Dozvoljenu svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke, Vaše osobne podatke možemo obrađivati na sljedećim pravnim osnovama:

 • ukoliko ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više Dozvoljenih svrha;
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
 • obrada je nužna radi poštovanja naših pravnih obveza;
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi; 
 • obrada je nužna za potrebe naših legitimnih interesa sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: GDPR).

VI/ S KIME MOŽEMO DIJELITI VAŠE OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke možemo dijeliti u sljedećim okolnostima:

Ukoliko ste naš poslovni partner, Vaše osobne podatke možemo dijeliti sa vanjskim suradnicima kao što su primjerice odvjetnički uredi, porezni savjetnici, revizorska društva, kreditni uredi i financijske institucije, poslovni subjekti s kojima je suradnja nužna radi ostvarivanja prava i obveza iz međusobnog ugovornog odnosa (primjerice tiskare), agencijama za naplatu potraživanja, javnopravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, kada je to potrebno u svrhu zaštite ugovornih prava i/ili zahtjeva, ili kada je to u javno-pravnom interesu odnosno kada to predstavlja zakonsku obvezu.

Vaše osobne podatke možemo dijeliti na povjerljivoj osnovi s trećim osobama u svrhu pribavljanja Vašeg mišljenja u odnosu na kvalitetu naših proizvoda i usluga kako biste nam pomogli da poboljšamo kvalitetu naših proizvoda i usluga.

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s trećim osobama kojima smo prenijeli odnosno ustupili prava iz ugovornog odnosa s Vama.

Također smo ovlašteni naložiti trećim osobama obradu Vaših osobnih podataka u naše ime i za naš račun te sukladno našim uputama kao voditelja obrade, u kojem slučaju preuzimamo odgovornost za tajnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. U tom slučaju Obrt ostaje u cijelosti odgovorno prema Vama za sigurnost i tajnost osobnih podataka te će koristiti sve potrebne mjere koje zahtijevaju mjerodavni propisi kako bi osigurali integritet i sigurnost Vaših osobnih podataka.

Vaše osobne podatke također možemo koristiti u statističke svrhe radi promatranja posjeta i korištenja naših mrežnih stranica s ciljem razvoja naše djelatnosti i poboljšanja kvalitete mrežnih stranica.

U ostalome Vaše osobne podatke možemo otkriti trećoj osobi isključivo ukoliko nam date privolu za takvo što, neovisno je li privola sadržana u posebnom dokumentu ili predstavlja zasebnu klauzulu ugovora, ukoliko je to zakonska obveza ili obveza postupanja sukladno nalogu suda ili drugog javnopravnog tijela odnosno tijela s javnim ovlastima.

VII/ OSOBNI PODACI TREĆIH OSOBA KOJE NAM DOSTAVLJATE

 Ukoliko nam dostavljate osobne podatke nekih drugih fizičkih osoba (primjerice nekoga od Vaših zaposlenika, direktora ili osobe s kojima stojite u određenom poslovnom odnosu) morate osigurati te jamčite da ste ovlašteni otkriti nam osobne podatke, da iste možemo obrađivati kao i da ih možemo bez obveze poduzimanja daljnjih radnji pribavljati, koristiti i prenositi iste sukladno uvjetima navedenima u Politici privatnosti. Posebice morate osigurati da je druga fizička osoba upoznata sa otkrivanjem njezinih osobnih podataka nama, da je dala suglasnost za takvo otkrivanje, korištenje i prenošenje osobnih podataka kao i da je u cijelosti upoznata sa sadržajem Politike privatnosti uključujući i ne ograničavajući se na naš identitet, kontakt podatke, svrhe obrade osobnih podataka, prava u odnosu na pristup osobnim podacima, izmjenu osobnih podataka,  uvid u prikupljene osobne podatke, brisanje osobnih podataka, prijenos osobnih podataka, pravo na podnošene prigovora u odnosu na obradu osobnih podataka, kao i posljedice u slučaju kršenja naših obveza u odnosu na navedeno.

VIII/ ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke štitit ćemo primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijsko-sigurnosnih mjera sukladno internim propisima i postupcima u odnosu na pohranu, pristup, otkrivanje i pristup osobnim podacima. Osobni podaci mogu se čuvati ju papirnatom obliku i biti pohranjeni u posebne elektroničke sustave zaštite osobnih podatka.

IX/ PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

 Ukoliko nastane potreba da Obrt iznosi osobne podatke u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, poduzet ćemo sve potrebne mjere kako bi stupanj zaštite Vaših osobnih podataka odgovarao zahtjevima Uredbe i drugih važećih propisa Republike Hrvatske. Ovo osiguravamo između ostalog primjenom standardnih ugovornih klauzula izdanih od strane Europske Komisije (Odluka Komisije od 15. lipnja 2001. o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje, u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Odluka Komisije od 27. prosinca 2004. o izmjeni Odluke 2001/497/EZ u pogledu uvođenja alternativnog skupa standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje). U slučaju takvog prijenosa, primatelj osobnih podataka u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji osiguravaju stupanj zaštite kako to zahtjeva Uredba. U slučaju prijenosa osobnih podataka na treće osobe Obrt će osigurati da i navedene osobe pružaju isti nivo zaštite kakav pruža Obrt. 

X/ IZMJENE OSOBNIH PODATAKA

Ukoliko se bilo koji osobni podatak koji ste nam dostavili promijeni (npr. Vaš e-mail, adresa stanovanja i sl.) ili ukoliko steknete saznanja da raspolažemo netočnim osobnim podatkom, molimo Vas da nas o tome obavijestite slanjem elektronske pošte na slijedeću e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obrt nije odgovoran za bilo kakve gubitke koji bi proizlazili iz netočnih, neistinitih, manjkavih ili necjelovitih osobnih podataka koji su nam dostavljeni.

XI/ KOLIKO DUGO ČUVAMO OSOBNE PODATKE

Vaši osobni podaci brisat će se kada prestane razumna potreba za njihovim čuvanjem u Dozvoljene svrhe odnosno u mjeri u kojoj je to primjenjivo kada povučete privolu pod uvjetom da osobne podatke nismo dužni čuvati temeljem zakonskih obveza. U svakome slučaju Vaše osobne podatke čuvat ćemo sve dok postoji potreba za njihovim čuvanjem u svrhu realizacije prava i obveza iz sklopljenog ugovora odnosno poslovnog odnosa uključujući i potrebu prisilne naplate tražbine.

XII/ VAŠA PRAVA

Podložno uvjetima propisanim Uredbom odnosno propisima Republike Hrvatske, Vi imate pravo povući privolu (ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na privoli, a ne postoji druga pravna osnova za to), pravo uvida u prikupljene osobne podatke, pravo zahtijevati izdavanje preslike osobnih podataka koje čuvamo, pravo zatražiti izmjenu prikupljenih osobnih podataka, pravo na brisanje osobnih podataka, pravo na prijenos prikupljenih osobnih podataka, pravo prigovora na obradu osobnih podataka. Ukoliko se odlučite za bilo što od prethodno navedenog, molimo Vas da nas kontaktirate slanje elektronske pošte na sljedeću e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., n/r Živojin Bođirković. Prilikom slanja možemo od Vas zatražiti da dokažete svoj identitet dostavljanjem valjane preslike osobnog dokumenta iz kojeg se može utvrditi Vaš identitet sa ciljem poštivanja mjerodavnih propisa i sprečavanja neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka. Pridržavamo pravo naplatiti Vam dodatne naknade ukoliko zloupotrebljavate Vaše pravo na pristup osobnim podacima, primjerice u slučaju ulaganja opetovanih zahtjeva ili traženja dodatnih preslika dokumenata bez razumne osnove. Razmotriti ćemo sve Vaše zahtjeve i prigovore koje zaprimimo i pravovremeno odgovoriti na njih. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom, Vašu primjedbu možete uputiti na tijelo nadležno za zaštitu osobnih podataka – agenciju za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci Agencije za zaštitu osobnih podataka:

Martićeva ulica 14
HR - 10000 ZAGREB
Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: www.azop.hr

XIII/ IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti stupa na snagu s danom 25. svibnja 2018.g. Pridržavamo pravo njene izmjene s vremena na vrijeme koje će odgovarati izmijenjenim postupcima i načinu obrade osobnih podataka ili promijenjenim zakonskim okolnostima. Izmjene će stupiti na snagu danom objave.

XIV/ KAKO NAS KONTAKTIRATI

Stalo nam je do Vašeg mišljenja o našoj Politici privatnosti. Kontaktirati nas možete slanjem elektronske pošte na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili pisanim putem slanjem pismena na sljedeću poslovnu adresu unutar sjedišta Obrta: Borovo, Školska 14, n/r: Živojin Bođirković.                                                                                        

M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO
zastupan po vlasniku
Živojin Bođirković

 KOLAČIĆI (COOKIES)

Korištenje kolačića (cookies)

Ova web stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Odluka o dopuštanju korištenja kolačića na Internet stranici u potpunosti je Vaša. Napominjemo kako web stranica pravilno funkcionira samo ukoliko je omogućeno korištenje kolačića.

Što su kolačići?

Kolačići (cookies) su male datoteke koje Vaš preglednik sprema na disk prilikom posjete naše web stranice. To omogućuje našoj web stranici da prepozna Vaše računalo kada nas sljedeći put posjetite, kako bi Vam sukladno tome ponudili personalizirano iskustvo prilikom vašeg pregledavanja naše stranice. Kolačići nisu usmjereni na Vaše nadziranje i ne prate svaki Vaš korak te nisu zlonamjerni kod ili virus. Također, kolačići nisu povezani s neželjenim porukama ili spamovima, ne mogu spremiti lozinku i nisu namijenjeni isključivo za reklame ili oglašavanje. Informacije poput Vašeg imena ili e-mail adrese neće biti spremljene - web stranice ne mogu pristupiti vašim osobnim informacijama i datotekama na Vašem računalu.

Da bi „kolačiće“ mogli koristiti sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Direktivama EU 2002/58/EZ i 95/46/EZ te GDPR direktivi, treba nam vaša privola.

Vrste kolačića

1.         Kolačići sesije i Trajni kolačići

 • Kolačići sesije (session cookies) su privremeni kolačići koji istječu nakon što napustite web stranicu. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj Stranici.
 • Trajni kolačići (persistent cookies) se koriste radi poboljšanja iskustva naših korisnika (npr. pamćenje detalja prijave, tako da ih ne morate upisati svaki put kada posjetite web stranicu). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada posjetite stranicu.

2.         Kolačići prve i treće strane

 • Kolačići prve strane (first-party cookies) - izdaje ih ova web stranica. Ovi kolačići često služe za pravilan rad web stranice te za pamćenje Vaših preferenci na web stranici.
 • Kolačići treće strane (third-party cookies) su kolačići koji su postavljeni od strane druge web stranice ili usluge kao što je npr. YouTube. Nemamo pristup ni kontrolu nad ovim kolačićima. Trebate se konzultirati sa odgovarajućim pravilima o privatnosti tih trećih strana. Ako se nalazite u Europskoj uniji možete saznati više o tome kako treće strane koriste ove vrste kolačića na sljedećem linku: http://www.youronlinechoices.eu/.

3.         Neophodni i ostali kolačići

 • Neophodni kolačići su neophodni za rad naše web stranice i korištenje njegovih značajki i / ili usluga. Primjerice omogućuju Vam surfanje po web stranici i mogućnost prijave u sigurna područja. Korištenjem ove web stranice automatski dajete privolu na uporabu neophodnih kolačića bez kojih web stranica ne može funkcionirati. To su PHPSESSID kolačići i _exp kolačići.
 • Kolačići za performanse prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju našu web stranicu, primjerice na koje stranice posjetitelji najčešće dolaze i ako dobiju poruke o pogreškama sa tih stranica. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji identificiraju posjetitelja. Sve informacije koje prikupljaju ovi kolačići su anonimne. Koriste se samo za poboljšanje funkcioniranja ove web stranice.
 • Funkcionalni kolačići omogućuju našoj web stranici da pamti odabire i prilagodbe koje ste napravili tijekom posjeta i pružaju poboljšane osobne značajke. Primjerice pamćenje promjena jezičnih postavki ili preferencije valute. Također se mogu koristiti kako bi se omogućilo trećim stranama kako bi pružili alate za društveno dijeljenje i zapamtili vaše željene usluge dijeljenja.
 • Ova web stranica ne koristi marketing kolačiće

Kolačići koji se koriste na ovoj Internet stranici:

1.         PHPSESSID

 • Kolačići s imenom PHPSESSID sadrže samo referencu na sesiju pohranjenu na web poslužitelju. Nijedan podatak nije pohranjen u korisnikovom pregledniku i ovaj kolačić može se koristiti samo na trenutnoj web stranici.
 • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
 • Sesijski kolačić

2.         cc_cookie_accept

 • Kolačić koji se koristi za pamćenje postavki korisnika - prihvaćanje korištenja svih kolačića na ovoj internet stranici. Ovaj kolačić zna samo vaše zadnje postavke kolačića i ne odražava trenutačno stanje kolačića u vašem pregledniku.
 • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
 • Sesijski / Trajni kolačić (ako ne prihvatite sve kolačiće onda je Sesijski kolačić, u suprotnom je Trajni kolačić sa trajanjem od 1 godine)

3.         cc_cookie_decline

 • Kolačić koji se koristi za pamćenje postavki korisnika - prihvaćanje korištenja samo neophodnih kolačića na ovoj internet stranici. Ovaj kolačić zna samo vaše zadnje postavke kolačića i ne odražava trenutačno stanje kolačića u vašem pregledniku.
 • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
 • Sesijski / Trajni kolačić (ako prihvatite sve kolačiće onda je Sesijski kolačić, u suprotnom je Trajni kolačić sa trajanjem od 1 godine)

4.         exp_last_visit (1 godina), exp_last_activity (1 godina), exp_tracker (sesijski), exp_csrf_token (sesijski)

 • Razni kolačići koji počinju sa 'exp_'. To su kolačići postavljeni od strane našeg sustava za upravljanje sadržajem i sadrže podatke kao što su: kad ste posljednji put posjetili našu web stranicu, prethodne stranice koje ste pogledali, duljina sesije za prijavljenog korisnika, ID sesije... Ovim kolačićima se ne prikupljaju Vaši osobni podaci, oni se koriste samo za osnovnu funkcionalnost internet stranice. 'exp_last_visit' i 'exp_last_activity' pohranjuju samo informaciju datum/vrijeme vašeg posjeta. 'exp_tracker' prati zadnje 2 stranice koje ste posjetili tako da vas, ako je potrebno, možemo vratiti natrag na odgovarajuće stranice. 'exp_csrf_token' se koristi kod slanja formi na stranici, to je jedinstveni i nasumični niz brojeva i slova koji štite našu web stranicu od neželjene pošte.
 • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
 • exp_csrf_token i exp_tracker su sesijski kolačići, ostalo su trajni kolačići

5.         _ga (2 godine), _gid (1 dan), _gat (1 minuta), AMP_TOKEN (30 sekundi - 1 godina), _gac (3 mjeseca), __utma (2 godine), __utmb (30 minuta), __utmc (sesijski), __utmt (10 minuta), __utmz (6 mjeseci)

 • Ova web stranica koristi Google Analytics (?), uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Koristimo način integracije koji anonimizira vašu IP adresu. Google Analytics koristi kolačiće za analizu Vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generira kolačić o Vašoj upotrebi ove web stranice (uključujući vašu IP adresu) prenose se i pohranjuju na Google poslužitelju u Sjedinjenim Američkim Državama (?). Google koristi ove informacije kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, pružajući izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web stranice. Google može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrade podatke u ime Googlea. Google neće povezati Vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Pogledajte Google Pravila o privatnosti na sljedećem linku: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google je razvio dodatak za preglednik kojim možete spriječiti korištenje Vaših podataka za Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Možete ga preuzeti ovdje: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Kolačići prve strane - Ova internet stranica
 • Trajni kolačići

Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće

Uvijek možete blokirati upotrebu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njenu funkcionalnost.

Okvir za postavke kolačića nalazi se na dnu ove stranice. Nakon odabira postavki, u svakom trenutku možete resetirati postavke kolačića također na dnu ove stranice.

Dodatno možete prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki Vašeg preglednika. Na sljedećim linkovima možete pronaći informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla FirefoxGoogle ChromeMicrosoft Internet ExplorerApple SafariOpera. Neki preglednici Vam omogućuju surfanje u "anonimnom" načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na vašem računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na vaš uređaj kada završite sesiju pregledavanja. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u preglednik da biste blokirali ili upravljali kolačićima. Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u Vaš preglednik tako da odaberete opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključite i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

Vaš M.O. „BOĐIRKOVIĆ“ BOROVO

 

 

Photo gallery

Super User by

ABOUT US

Super User by

ESTABLISHING

Slaughter craft “Bođirković” Borovo has long time tradition in meat production and processing.  The craft is actually “the meat house” which operates since the year 1982 and it is the only production craft of this type in this area.

The development of modern technologies in meat production and processing has caused the improvement of butcher’s processing of mostly pork and baby beef meat to wide range of different meat products.

The products are produced in order to satisfy the needs and tastes of customers who ask for colour, excellent appearance and colour of processed meat, bones, fat and above all richness and healthy flavour and smell.

Generally when we talk about food, buying original and quality product, for us, is much more important then price it self. In spite of all the globalisation trends we consider that tradition in producing and the producers’ identity it self are the most relevant aspects in our business. Tradition must not be forgotten but also the innovations have to be implemented in business also. So slaughter craft “Bođirković” successfully connects the old taste recipes with the new technology what results with the exclusive products with reputable tradition.

The technology of our meat processing has achieved the honourable level. Our meat products such as cooked sausages have won all the customer categories. Being aware that slaughter craft “Bođirković”’s products are daily consumed by children and all other age groups we are making all to ensure the high quality of products. We are paying maximal attention to high hygienic standards and the protection of human health.

From our beginning up to now, we are continuously monitoring the development of meat industry which implies the development of machines for meat processing and machines for keeping meat and meat products in the stores and slaughters.

Our mission is to satisfy our customers’ needs by offering them high quality products and service in our stores.

With our active market operations we want to prove that our products outstrip all imported products thanks to their tradition and quality. Also, we are trying to assure to our employees as better working conditions as we can by developing of our business and industry.

Thanks to the improvement of the production and services organisation we guarantee the quality and quantity of our products all because of satisfying our customer’s needs.

We continuously invest in our company, in our transportation means and our sale stores because we want to improve the meat processing and meat keeping conditions. 

Slaughter craft “Bodirković”’s products are, within the market, well known as the products of high quality and processed by traditional customs and recipes.

Our products will help you to have the quality nutrition. 

CUSTOMER RELATIONSHIP

As a company orientated to market demands, we pay great attention to favourable customer relationship. In order to achieve our customer’s needs and requirements we invest in market research and production improvement. 

Our employees are butchers who were mostly attended the teaching practice at our company and after they have continued working in our team. Also, but not less important is our selling stuff without whom it would not be possible to place our products.

 

ODNOSI S KUPCIMA

We are socially responsible company. Through the quality of our products and business activities we take care about the health of our customers.

We also act responsible toward our property, equipment, machines, transportation means and stores because we are aware that by their help we have our income resource and we can satisfy our working and living needs. Our company assure us safe working place, protection during the work and working clothes.

We encourage team work and friendly atmosphere on our working place.

 

MANAGEMENT SYSTEM

We satisfy our customer’s needs and requirements by the quality of products and business processes and their continuous improvement.

Our main goal is to have satisfied customer who will recommend us and thus bring us more new satisfied customers. Our customers are always right.

The demands and satisfaction of all other interested actors (employers, suppliers, financial institutions, community) is also not less important for us.

Our mission is to improve our quality based on tradition.

All of our products and processes are based on quality and tradition.

Our main orientation is traditional production of meat products.

We create trust on the basis of quality for which we are recognized.

In production we use recipes which respect all rules, regulations and law what leads to the high quality of our products.

The result is our overall quality by which we are recognized on the market.

We pay special attention to traditional production of our products. 

 

SERVICES

Super User by

SLAUGHTER OF ANIMALS

*complete processing of pork half
Back foot – bones removal, steaks
Front leg – bones removal, cube cutting (for soups) or milled.
Neck and steaks – cutting for barbecue or like “buđola” or “lakskare”
Bacon – cutting for drying or on slices for roasting (caesarean meat)
Fingers – on half or for soups
Fat – cube cutting.

90,00kn

The processing of French half 70,00kn
Removal of skin from both half  10,00kn
Making bacon from both half 20,00kn
Cutting of fat from both half   20,00kn
Making of two hams 20,00kn
Sausage making 2kn/kg
+
materijal

 - Usluge vrijede za životinje do 150kg, iznad 150kg cijena po dogovoru.

 The prices are for animals up to 150 kg, above 150 kg the price is as agreed.

Gift baskets

Super User by

Fresh meat

Super User by

Smoked meat

Super User by

Cooked products

Super User by

Semi-finished products

Super User by

Semi dry products

Super User by

Baby beef products

Super User by

Durable meat products

Super User by

Salami

Super User by

Darilo košare

Super User by

Sveže meso

Super User by

Dimljeno

Super User by

Barjeno

Super User by

Polizdelki

Super User by

Poltrajni

Super User by

Junčji

Super User by

Trajni izdelki

Super User by

Salame

Super User by

EU SREDSTVA IZ STRUKTURNIH FONDOVA

Super User by

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD) ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja i pojednostavljivanje njezine provedbe.
 
Obrtu za proizvodnju, preradu i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda "Bođirković" iz Borova dana 05. listopada 2015. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je odluku o dodjeli sredstava temeljem koje je odobrena potpora u iznosu od 4.483.644,27 HRK. 
 
Prijavu projekta u ime Obrta uspješno je odradila tvrtka:
Sense savjetovanje d.o.o.,
Frane Petrića 4/IV, Zagreb, Hrvatska
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

OPIS PROJEKTA: „Rekonstrukcija gospodarske građevine proizvodne namjene- dogradnja i opremanje klaonice i pogona za preradu mesa i izgradnja stočnog depoa s pratećim sadržajima“ u sklopu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Podmjera 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“, Operacija 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

 

 „Rekonstrukcija gospodarske građevine proizvodne namjene- dogradnja i opremanje klaonice i pogona za preradu mesa i izgradnja stočnog depoa s pratećim sadržajima“ je projekt koji se provodi u sklopu Operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“, Podmjere 4.2. „Potpora u ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Predmet projekta je rekonstrukcija i dogradnja postojećeg obrtničkog objekta koji služi kao klaonica i objekt za preradu mesa te nabava tehnologije koja će doprinijeti poštivanju i ispunjavanju najstrožih kriterija i propisa Republike Hrvatske i Europske unije po pitanju higijene, kvalitete i ekonomičnosti proizvodnje.

 

Prijavom projekta na navedeni natječaj određeni su sljedeći ciljevi:

I. Povećanje kapaciteta klanja goveda za 100%

II. Povećanje kapaciteta klanja svinja za 50%

III. Povećanje prerade polutrajnih proizvoda za 30%

IV. Unapređenje tehnološkog procesa

V. Širenje proizvodnog pogona na dodatnih 1.638,6 m2

 

Provedbom projekta ostvarit će se sljedeći rezultati:

I. Ispunjavanje svih kriterija i propisa Republike Hrvatske i Europske unije koji se odnose na preradu mesa

II. Optimalno korištenje sirovina

III. Širenje asortimana proizvoda

IV. Poboljšanje tehnološkog procesa

V. Unapređenje veterinarsko-sanitarnog nivoa u objektu

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.284.396,63 HRK, od čega je 8.967.288,55 HRK ukupan iznos prihvatljivog ulaganja.

 

Dana 5. listopada 2015. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluku o dodjeli sredstava za Mesarski obrt Bođirković temeljem koje je odobrena potpora u iznosu od 4.483.644,27 HRK.

 

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela (3.811.097,63 HRK), a Republika Hrvatska s 15% udjela (672.546,64 HRK).

Priznanja, nagrade, zahvalnice

Super User by

Prije tri godine za nas je marketing bila samo misaona imenica, mrak, ništa jedina reklama bila je kvalitet naših proizvoda, odašiljući pozitivne vibracije priča o nama se daleko čula ali, ne dovoljno daleko.

Odlučujemo izaći na „svetlo“

Prvo pojavljivanje na NOVOSADSKOM sajmu rezultira zlatnom medaljom u ocjeni kvalitete „domaća kobasica zalivena s masti“. Sledeće godine izlazimo sa još jednim proizvodom ,gde se „roštilj kobasica“ odlično pokazala ,takođe nagrađena zlatnom medaljom,a „domaća kobasica zalivena s masti „dobija titulu šampiona grupe i veliku zlatnu medalju za kvalitet. Slede priznanja: „najuspešniji poduzetnik“, „istaknuti hrvatski obrtnik“.

POVELJA vukovarsko-srijemske županije: za doprinos razvitku gospodarstva. Zahvalnice za stručnu i nesebičnu pomoć

Ma daj, nismo djeca

Super User by

Potvrđeno: Istina je, u RH se prodaje meso zamrznuto deset i više godina!

Je li doista moguće da jedemo meso iz uvoza staro i desetak godina, kako je ovih dana za HTV upozorio jedan anonimni bivši radnik mesne industrije uz tvrdnje kako je sve to prijavio i USKOKU I MUP-u, ali nitko još nije reagirao?
Pročitajte više
Izvor dalje.com

Uvoz smrznutog mesa veći 250%? 

Još nema preciznih podataka o tome koliko je smrznute brazilske govedine i drugoga mesa uvezeno prošloga mjeseca. No, da je riječ o velikim količinama koje su preplavile tržište, najbolje pokazuje to što domaći proizvođači u vrijeme kad je zbog turista dodatno povećana potrošnja, svoju junetinu ne mogu prodati, čak su i stopirane neke narudžbe, tvrdi predsjednik Baby Beefa Toni Raič.
Pročitajte više
Izvor limun.hr


Odbor za poljoprivredu: Uvoz starog smrznutog mesa u Hrvatsku – interes uvozničkog lobija koji upravlja poljoprivredom

Pročitajte priopćenje Odbora za poljoprivredu HSLS-a vezano uz uvoz smrznutog mesa u Hrvatsku.
Pročitajte više
Izvor hsls.hr

Hrvati jedu uvozno meso sumnjive kvalitete!?

Ističe i da će najavljeno ukidanje poticaja za tov svinja dovesti do potpunog gašenja domaće proizvodnje svježeg svinjskog mesa, čime će se širom otvoriti vrata uvoznicima jeftine svinjetine sumnjive kvalitete, nakon čega se, tvrdi, Hrvati mogu zauvijek pozdraviti sa svježim i kvalitetnim mesom.
Pročitajte više
Izvor tportal.hr

Laž o kolesterolu

Super User by

Doktor medicine Walter Hartenbach utvrdio je, na temelju dugogodišnjih istraživanja i više od 1000 operacija na otvorenom srcu, da ne postoji nikakva veza između povišene vrijednosti kolesterola i ateroskleroze, odnosno srčanog infarkta. Te spoznaje objavo je u knjizi LAŽ O KOLESTEROLU, koje dokazuju da povišeni kolesterol nije štetan za ljudsko zdravlje. U knjizi su navedeni bitni rizični faktori nastanka ateroskleroze i srčanog infarkta (genetski faktori, stres, visoki tlak, dijabetes, pretilost ). Doktor Hartenbach objašnjava kako zdravim stilovima života spriječiti negativne učinke navedenih faktora.

Treba znati

Super User by

O janjetini:

- živo janje ne smije prijeći težinu od 30-25kg
- cijena žive "vage" 22kn/kg (30kg + 22kn = 660kn) + 25% PDV = 825kn - cijena za živo janje


AKO je janje dobro - mesnato a proizvođač ga nije napojio (da vagne više) dobijemo 50 - 52% vruće polovice sa glavom i iznutricama.

To je 16kg pa na to odbijemo 1kg kalo hlađen, a ostaje 15kg, od toga odbijemo glavu i iznutric 2kg (koje nije moguće prodati po cijeni mesa janjetine. Ostaje nam 13kg a kad to prodamo po cijeni od 60kn/kg 

dobijemo "zaradu" (13 x 60kn = 780kn a platili smo 825kn janje) od (minus) -45kn + glava 10kn (ako prodate + iznutrice 10kn) = (minus)-25kn od toga odbijemo 15kg otpada kojeg ne smijemo baciti nego zbrinuti po cijeni od 1kn/kg, to je 15kn, tako da ostane minus od 40kn i još nije uračunat trošak veterinara, agro kontrole i naš rad. (kožu sa vunom od ovce više nitko ne otkupljuje)

Sada pitanje za 1.000.000,00kn...

Kako domaća janjetina može da košta 20, 30, 50kn osim ako nije uvežena, već dugo smrznuta, ako vam nije ponuđena ovca (značajno jeftinija nabavna cijena) pod janje ili ako ne dobijete od velikih uzgajivača škart za malo novaca?

Savjeti

Super User by

Smjesa za čevape - pljeskavice

Važno – Koliko god ulja da ste stavili, previše je.
Ćevapu je potrebno tek toliko ulja – masti da se ne zaljepi za tavu u suprotnom napit će se a okusu...
Pecite na jako, jako laganoj vatri. Što čevap ili pljeskavicu napraviš deblju ona će biti sočnija ali je potrebno puno više vremena da se ispeče.

Preporučujemo:
Gotovu smjesu za čevape ili pljeskavice stavite u posudu (pri tome nemojte nauljiti niti posudu niti ruke da se vaši čevapi ne bi raspali priliko izrade) nasjeckajet crvenog luka i ljute paprike. Sve to izmješajte. Također preporučujemo u posudu stavite smjesu za čevape, nasjeckajte dimljene slanine i sira (gauda i edamer i pomogučnosti Sirela). Kada sve izmješate, formirajte i ispecite na laganoj vatri a sve će dobiti jedan novi okus „sa šmekom dima“.


Roštilj kobasice

Pečenje:
Roštilj tava (na ulju, masti, maslinovom ulju...). Prilikom pečenja ili prije vašu roštilj kobasicu NIKADA nemojte narezivati, seckati, bušiti viljuškom prilikom okretanja iz jednostavnog razloga. Zato što če sav „sok“, sva slast iscuriti iz nje (zato što roštilj kobasica prilikom proizvodnje nije termički obrađena, ni kuhana ni pečena, ona je svježe i odimljena) a vi ćete dobiti neki sasvim drugi okus – voli laganu vatru i temperaturu.

U koliko se niste ovoga pridržavali, kobasica će dobiti tvrdu koru a unutrašnjost ostaje ne pečena a o okusu neču ni govoriti.

Kuhanje:
U ključaloj vodi kuha se 8 do 10min samo što okus neće biti toliko intezivan kao kod pečenja.

Galerija slika

Super User by

O nama

Super User by

OSNIVANJE

Mesarski obrt “Bođirković” Borovo ima dugogodišnju tradiciju proizvodnje i prerade mesa.Obrt predstavlja “kuću mesa” koja posluje od 1982 godine i jedini je proizvodni obrt ovog tipa na području općine Borovo

Razvoj modernih tehnologija u obradi i preradi mesa uvjetovao je unapređenje klaoničke obrade a s vremenom i razvoj prerade mesa i to uglavnom svinjskog i junećeg u veliki asortiman mesnih proizvoda.

Kroz ove proizvode danas a i u budućnosti želi se udovoljiti željama potrošača (kupaca) koji traže poželjnu boju, dobar izgled obrađenog mesa, kostiju, masti a nadasave sočnost i zdrav miris i okus.

Općenito ako je riječ o hrani spremni smo kupiti izvoran i kvalitetan proizvod umanjujući značaj cijene. Tradicija proizvodnje koja sa sobom nosi identitet jednog proizvođača veoma je važna unatoč svim trendovima globalizacije. Tradicija je nešto što se ne zaboravlja,a iinovacije koje donosi današnje vrijeme ne treba propustiti. Zato su u mesarsko obrtu “Bođirković” Borovo, stare prokušane recepture osvežili sa novom tehnologijom i postigli u proizvodima ekskluzivitet s prokušanom tradicijom.

Tehnologija prerade mesa je doostigla zavidnu razinu. Mesni proizvodi u tipu obarenih kobasica osvojili su sve kategorije kupaca. Spoznaja da su gotovo svakodnevno proizvodi mesarskog obrta “Bođirković” konzumirani od dječije i svih drugih starosnih skupina a znajući osjetljivost ove proizvodnje u obrtu čine sve da bi osigurali visoku kakvoću proizvoda i stalno prisutnu higijenu kao preventivu zdravlja ljudi. 

Od svog postanka do danas pratimo razvoj mesne industrije, što podrazumijeva razvoj strojeva za preradu mesa, aparata za čuvanje mesa i mesnih prerađevina u klaonicama i trgovinama.

Ponuđenim proizvodom i uslugom stremimo boljem zadovoljenju potreba naših kupaca, kao i kvalitetnijom uslugom u našim trgovinama.

Aktivnim djelovanjem na tržištu želimo dokazati da naši proizvodi svojom kvalitetom i tradicijom daleko premašuju sve uvozne proizvode i da razvojem naše industrije pokušavamo našim radnicima osigurati što bolje uvjete rada i zadovoljenje njihovih financijskih potreba.

Usavršavanjem organizacije proizvodnje i trgovine garantiramo kvalitetu i kvantitetu naših proizvoda radi zadovoljavanja potreba naših kupaca.

Investiramo u poduzeće s ciljem poboljšanja obrade mesa i mesnih prerađevina, njihovo čuvanje, u prijevozna sredstva i prodajna mjesta.

Proizvodi mesnog obrta BOĐIRKOVIĆ poznati su kao kvalitetan proizvod na tržištu, obrađeni po tradicionalim običajima i recepturama.

Svojim asortimanom pokušavamo Vas približiti kvalitetnijoj prehrani našeg stanovništva

ODNOSI S KUPCIMA

Kao tvrtka orijentirana zahtjevima tržišta mesarski obrt BOĐIRKOVIĆ veliku važnost pridaje odnosima s kupcima. U tu svrhu tvrtka ulaže u daljnji napredak proizvodnje kao i praćenje tržišta a sve sa ciljem da bi zadovoljili sve veće zahtjeve kupaca.

Radnici zaposleni u mesarskom obrt BOĐIRKOVIĆ su mesari, većim dijelom koji su za vrijeme školovanja išli kod nas na praksu a po završetku školstva nastavli raditi u našoj tvrtci. Tu si i naši ljubazni prodavači u mesnicama bez kojih ne bi bilo moguće prodavati naše proizvode.

 

ODNOSI S KUPCIMA

Odgovorni smo prema alatima i strojevima koje koristimo u proizvodnji i preradi mesa, te prijevoznim sredstvima i trgovinama, jer je to naš izvor prihoda i mjesto gdje možemo zadovoljiti sve naše potrebe za radom i životom. Tvrtka nam daje siguran posao i redovniju plaću, zaštitu na radu i odjeću koja je potrebna za posao.

Određuje nas zajedništvo i prijateljski odnos na radnom mjestu.

 

SUSTAVI UPRAVLJANJA

Kvalitet proizvoda i poslovnih procesa te stalno poboljšavanje kvalitete nastojimo zadovoljiti zahtjevima naših kupaca.

Naš je cilj zadovoljiti naše kupce jer kako poslovica kaže kupac je uvijek u pravu, te isto tako proširiti tržište.

Zahtjevi i zadovoljstvo naših kupaca i potrošača i ostalih zainteresiranih strana (vlasnici, zaposlenici, dobavljači, financijske institucije, društvena zajednica), moraju biti zadovoljni.

Misija je usavršiti dosadašnju kvalitetu koja je bazirana na tradiciji.

Svi naši proizvodi i poslovni procesi utemeljeni su na tradiciji i kvaliteti.

Naše je osnovno opravdanje tradicijska proizvodnja mesnih proizvoda.

Stvaramo povjerenje na temelju naše kvalitete po kojoj smo prepoznatljivi.
U izradi se koriste recepture, kojima se poštuju sva pravila, propisi i zakonska regulativa, čime se omogućava uvid u kvalitetu naših proizvoda.

Rezultat toga je i naša kvaliteta po kojoj smo prepoznatljivi na tržištu.

Posebna pažnja posvećuje se tradicijskoj proizvodnji naših proizvoda.

Usluge

Super User by

KLANJE

*kompletna obrada sv. polovice
But - iskoštavanje, šnicle
Plečka - iskoštavanje, sječemo na kocke (za čorbanac) ili samljeveno.
Kremenadla i vrat siječemo za roštilj ili krojimo kao lakskare ili buđola.
Slanina - krojimo za sučenje ili siječemo na šnite za pečenje (carsko).
Papci - na pola ili za čorbanac.
Mast - sečemo na kockice.

90,00kn

obrada franc. polovice 70,00kn
skidanje kožura sa obje pole 10,00kn
skrajanje slanine sa obje pole 20,00kn
sječenje masti s obje pole  20,00kn
skrajanje 2 šunke 20,00kn
pravljenje kobasica 2kn/kg
+
materijal

 - Usluge vrijede za životinje do 150kg, iznad 150kg cijena po dogovoru.

 * BUT - iskoštavanje, šnicle

   PLEČKA - iskoštavanje, kocke ili mljeveno
   KREM ...
   SLANINA - rezanje carsko ili ....

   PAPCI - na pola ili za čorb
   MAST -  na kocke

Poklon kosare

Super User by

Svježe meso

Super User by

Dimljeni

Super User by

Bareni

Super User by

Poluproizvodi

Super User by

Polutrajni

Super User by

Juneći

Super User by

Trajni suhomesnati proizvodi

Super User by

Salame

Super User by

Naši proizvodi

Super User by

Pretplati se na ovaj RSS feed