Narudžbe: 032/638-818

EU sredstva

Evropski poljedelski fond za ruralni razvoj (Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD) ima za cilj okrepitev evropske politike ruralnega razvoja in poenostavitev njenega izvajanja.

Obrti za proizvodnjo, predelavo in konzerviranje mesa in mesnih izdelkov "Bođirković" iz Borova, dne 05. oktobra leta 2015, je Agencija za plačilo v poljedelstvu, ribištvu in ruralnem razvoju izdala odločbo o dodelitvi sredstev, na temelju katere je odobrena podpora v znesku 4.483.644,27 HRK.  

Prijavo projekta v imenu Obrti je uspešno izvedlo podjetje:

Sense svetovanje d.o.o.,

Frane Petrića 4/IV, Zagreb, Hrvaška

Tel: +385-1-4813-314 fax: +385-1-4922-433,

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Web: http://www.senseconsulting.eu/ 

 

OPIS PROJEKTA: „Rekonstrukcija gospodarske gradnje proizvodne uporabe- dograditev in opremljanje klavnice in pogona za predelavo mesa in izgradnja živinskega depoja s spremljajočimi vsebinami“ v sklopu Evropskega poljedelskega fonda za ruralni razvoj, Podmjera 4.2. „Podpora za vlaganja v predelavo, marketing in/ali razvoj poljedelskih proizvodov“, Operacija 4.2.1. „Povečanje dodane vrednosti poljedelskim proizvodom.“

 

 „Rekonstrukcija gospodarske gradnje proizvodne uporabe- dograditev in opremljanje klavnice in pogona za predelavo mesa in izgradnja živinskega depoja s spremljajočimi vsebinami“ je projekt, ki se izvaja v sklopu Operacije 4.2.1. „Povečanje dodane vrednosti poljedelskim proizvodom“, Podmjere 4.2. „Podpora v vlaganja v predelavo, marketing in/ali razvoj poljedelskih proizvodov“ Programa ruralnega razvoja Republike Hrvaške za razdobje 2014 - 2020. Predmet projekta je rekonstrukcija in dograditev obstoječega obrtniškega objekta, ki služi kot klavnica in objekt za predelavo mesa ter nabava tehnologije, ki bo dala doprinos spoštovanju in izpolnjevanju najstrožjih kriterijev in predpisov Republike Hrvaške in Evropske unije, glede vprašanj higiene, kvalitete in ekonomičnosti proizvodnje.

 

S prijavo projekta na navedeni natečaj so določeni naslednji cilji:

I. Povečanje kapacitete zakola goveda za 100%
II. Povečanje kapacitete zakola svinj za 50%
III. Povečanje predelave poltrajnih proizvodov za 30%
IV. Napredovanje tehnološkega procesa
V. Širjenje proizvodnega pogona za dodatnih 1.638,6 m2

 

Z izvedbo projekta  se bodo realizirali naslednji rezultati:

I. Izpolnjevanje vseh kriterijev in predpisov Republike Hrvaške in Evropske unije, ki se nanašajo na predelavo mesa
II. Optimalna uporaba surovin
III. Širjenje asortimana proizvodov
IV. Poboljšanje tehnološkega procesa
V. Razvoj veterinarsko-sanitarnega nivoja v objektu

 

Skupna vrednost projekta znaša 9.284.396,63 HRK, od česar je 8.967.288,55 HRK celokupen znesek sprejemljivega vlaganja.

Dne 5. oktobra leta 2015 je Agencija za plačila v poljedelstvu, ribištvu in ruralnem razvoju izdala Odločbo o dodelitvi sredstev za Mesarsko obrt Bođirković, na temelju katere je odobrena podpora z zneskom 4.483.644,27 HRK.

Sredstva podpore se zagotavljajo iz proračuna Evropske unije in državnega proračuna Republike Hrvaške, od česar Evropska unija sodeluje z deležem 85% (3.811.097,63 HRK), a Republika Hrvaška z deležem 15% (672.546,64 HRK).