Narudžbe: 032/638-818

Treba znati

O janjetini:

- živo janje ne smije prijeći težinu od 30-25kg
- cijena žive "vage" 22kn/kg (30kg + 22kn = 660kn) + 25% PDV = 825kn - cijena za živo janje


AKO je janje dobro - mesnato a proizvođač ga nije napojio (da vagne više) dobijemo 50 - 52% vruće polovice sa glavom i iznutricama.

To je 16kg pa na to odbijemo 1kg kalo hlađen, a ostaje 15kg, od toga odbijemo glavu i iznutric 2kg (koje nije moguće prodati po cijeni mesa janjetine. Ostaje nam 13kg a kad to prodamo po cijeni od 60kn/kg 

dobijemo "zaradu" (13 x 60kn = 780kn a platili smo 825kn janje) od (minus) -45kn + glava 10kn (ako prodate + iznutrice 10kn) = (minus)-25kn od toga odbijemo 15kg otpada kojeg ne smijemo baciti nego zbrinuti po cijeni od 1kn/kg, to je 15kn, tako da ostane minus od 40kn i još nije uračunat trošak veterinara, agro kontrole i naš rad. (kožu sa vunom od ovce više nitko ne otkupljuje)

Sada pitanje za 1.000.000,00kn...

Kako domaća janjetina može da košta 20, 30, 50kn osim ako nije uvežena, već dugo smrznuta, ako vam nije ponuđena ovca (značajno jeftinija nabavna cijena) pod janje ili ako ne dobijete od velikih uzgajivača škart za malo novaca?